Jouw boodschap onze missie

Publiekscampagne

Publiekscampagne toekomstplannen AWZI
‘De Groote Lucht’

Publiekscampagne om regionale voorlichting te geven over de toekomstplannen van AWZI ‘De Groote Lucht’ en om het publiek te informeren over het lokale beleid en de mogelijkheden tot inspraak.

Jouw boodschap onze missie

Opdrachtgever:

Hoogheemraadschap van Delfland

Jaar lancering:

2022

Partner:

Voorts, Hamers Fotografie

AWZI ‘De Groote Lucht’ te Vlaardingen is de komende jaren toe aan een grootschalige renovatie of verhuizing om aan de toenemende vraag voor schoon water te blijven voldoen. Er komen meer en meer inwoners en bovendien zijn er meer mogelijkheden om water duurzaam te zuiveren. Maar hoe neem je de omgeving (en mensen met een migratie achtergrond) mee in zo’n groot vraagstuk als er meerdere belangen spelen?

Beschrijving

Voor het Hoogheemraadschap van Delfland ontwikkelde Change Collectief de campagne “Jouw boodschap onze missie”, een kapstok waarmee het hoogheemraadschap kan communiceren over de toekomstplannen van AWZI ‘De Groote Lucht’ richting haar stakeholders en het algemene publiek.

Onderdeel van de campagne was de naams- en conceptontwikkeling van het merk “Jouw boodschap onze missie”. Voor de campagne is een uitgebreide fotoshoot gedaan. De campagne uitingen zijn vertaald naar online en offline, waaronder socials, content voor de website, advertorials voor huis-aan-huis bladen, reverse grafiti en een promoteam van ’toiletjuffen’ die tijdens het Bier- en Haringfestival in Vlaardingen op ludieke wijze meertalige flyers uitdeelden en zorgden voor spin-off in lokale media.

Ook een regionale boodschap?

Change Collectief neemt alle zorg uithanden en ontwikkelt en begeleidt het project van A tot Z. Change Collectief treedt op als hoofdaannemer naar de benodigde toeleveranciers, en levert wat er creatief denkbaar is.